© Powered by SiteSpirit

 
logo.gif

De winaars van de kinderrechten- kerstwens wedstrijd 2010

KIDZWISE POSTERv2lr.jpg

Project Kidzwise

Doel:

Kidzwise-1.jpg

Kidzwise is een project van het Kinderrechtencollectief. Het stimuleert jongeren om in actie te komen voor de rechten van kinderen in Nederland of ergens anders op de wereld. Het project Kidzwise omvat de onderwerpen; Jeugdstrafrecht, Kindsoldaten, Kinderarbeid, Recht op onderwijs en Kindermishandeling. Leerlingen worden aan de hand van deze onderwerpen aan het denken gezet om een campagneplan te verzinnen om aandacht te vragen voor de rechten van kinderen in de wereld.


Voorbereiding Draaiboek (een standaarddraaiboek vindt u op de website http://kidzwise.codenamefuture.nl .
Prestatie Leerlingen bedenken een campagne om aandacht te genereren voor de rechten van kinderen in de wereld. Daarnaast kiezen ze een creatieve manier om hun campagne te presenteren. Hierbij kan gedacht worden aan een filmpje, toneelstuk, dans, rap/lied, reclamefolder of reclamespot.
Onderwerp Leerlingen doen aan de hand van de verschillende lesdossiers kennis op over de rechten van kinderen.
Doe-opdracht Leerlingen werken in groepjes aan een campagneplan dat ze vervolgens presenteren.
Klassengesprek
(optioneel)
Doel van dit gesprek is om leerlingen een relatie te laten leggen tussen kennis en probleem en te helpen bij het uitwerken van hun prestatie.
Presentatie Leerlingen presenteren hun oplossing en campagneplan.
Resultaat 1. Leerlingen kennen de verschillende rechten van kinderen
2. Leerlingen kunnen een mening vormen over de verschillende rechten van kinderen.
3. Leerlingen hebben een campagneplan bedacht over de rechten van kinderen.

Advies doelgroep:

VO (VMBO) HAVO, VWO onderbouw


Ondersteuning bij de inzet van het project?

Voor ondersteuning bij de inzet van het project op uw school kunt u contact opnemen met Codename Future, Martijn Spekman: 070-3024770, martijn@codenamefuture.nl.


KidzWise" (zie www.kidzwise.nl ) is een project van het Kinderrechtencollectief. Voor informatie over het Kinderrechtencollectief: zie http://www.kinderrechten.nl